מוזיקה וריצה 30.6.20

מוזיקה וריצה מה הקשר ביניהן? מה זה עושה לנפש ואיך להתאים סגנונות של מוזיקה לקצבי ריצה שונים