סקוואט מאוזן והרמת רגל

קבוצת שרירים: רגל ארבע ראשי, בטן, האמסטרינג.

דגשים: כיפוף רגל עמידה משקל לאחור.

מאוזן