באים בריצה 18.1.22

ריצה בין שמש לגשם, בין שיר מאיר לבין שיר מרווה, בין שיר מחמם לבין שיר ממריץ. בקיצור, באים בריצה, בשיר ובקלילות