נפש הרצים למרחקים ארוכים 8.3.22

הנפש של רצים למרחקים ארוכים, היכן שחרדות מופיעות , מעכבות ומפריעות. ד”ר רווית מרום טל תעמיק ואנחנו נתעמק ונסקור את התופעה על היבטיה.