אולרים

קבוצת שרירים: בטן, רגל האמסטרינג, גב.

דגשים: כיפוף וישור מקסימליים של הגוף.