בטן אופניים קדימה ואחורה

קבוצת שרירים: בטן תחתונה ומרכזית.

דגשים: תנועה מעגלית שלמה של הרגל.

בטן אופנים