בטן- הרמה והורדת רגלים

קבוצת שרירים: בטן תחתונה.

דגשים: רגליים צמודות, להוריד עד סמוך מאוד לרצפה.

בטן- הרמה והורדת רגלים