בטן מספריים

קבוצת שרירים: בטן תחתונה וצדיים.

להקפיד: מותנית צמודה לרצפה, רגל קרובה אך לא נוגעת ברצפה בירידה, רגליים ישרות.