לאנג׳ אחורי

קבוצות שרירים: רגל ארבע ראשי, פושטי ירך.

דגשים: ברך רגל קדמית לא עוברת את קו אצבעות הרגל, משקל לאחור בזמן הירידה.