משולב סמיכה עם נגיעות בכתף

קבוצת שרירים: יד אחורי, גב, שכמות.

דגשים: גוף מוחזק וישר.

סמיכה משולב עם נגיעות בכתף