סמיכה עם תנועת רגל

קבוצת שרירים: יד אחורי, גב, שכמות, רגל ארבע ראשי והאמסטרינג.

דגשים: גוף מוחזק וישר, ברך מובאת קדימה לקצה הטווח.

סמיכה עם תנועת רגל