עליית מדרגה והרמת ברך

קבוצות שרירים: רגל ארבע ראשי, פושטי ירך, בטן.

דגשים: כל כף הרגל על המדרגה, הפעלת כוח שריר ללא תנופה, תנועת יד לרגל נגדית.