תכנית ה 100 12.4.22

הקולות, ההתרגשויות, השירים, ההתחלה וההמשך שבלתי ניתן לעצור..