תרגילי בטן

אולרים

קבוצת שרירים: בטן, רגל האמסטרינג, גב. דגשים: כיפוף וישור מקסימליים של הגוף.

לתוכן »